Borang PBS PK Thn 1


Senarai Semak Instrumen Standard Prestasi Tahun 1

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan
Nama Murid: ________________

Band
Deskriptor
Evidens
Tarikh Pentaksiran
Sumber
Bahan
Catatan
Tandatangan
1
mengenal bahagian tubuh seperti kepala badan, tangan, kaki dan genital
B1D1E11
menamakan jenis makanan harian mengikut waktu makan
B1D2E1


1
mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu
B1D3E1


1
mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga
B1D4E1


1
mempunyai maklumat untuk menghubungi ibu bapa / penjaga untuk menangani aspek keselamatan diri
B1D5E1


2
menjaga kebersihan diri seperti kebersihan kepala, badan, tangan, kaki, kuku, gigi dan genital
B2D1E1


2
menjaga kebersihan pakaian
B2D1E2


2
menjaga kebersihan alatan keperluan diri seperti sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum
B2D1E3


2
menentukan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat
B2D2E1


2
menyatakan peranan diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga
B2D3E1


2
mengenal pasti situasi yang tidak selamat
B2D4E1


2
mengenal pasti barangan yang merbahaya
B2D4E2


3
memahami kepentingan menjaga kebersihan diri dan melakukannya dengan cara yang betul dan pada masa yang betul
B3D1E1


3
memahami kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan melakukannya dengan cara yang betul
B3D1E2


3
memahami kepentingan menjaga kebersihan alatan keperluan diri dan melakukannya dengan cara yang betul
B3D1E3


3
mengambil makanan dan minuman yang bersih, berkhasiat dan mencukupi
B3D2E1


3
mengambil makanan yang sesuai mengikut waktu makan
B3D2E2


3
menyimpan makanan dan minuman dengan cara yang betul
B3D2E3


3
menamakan pelbagai jenis ubat dan menyatakan tujuan ubat tersebut digunakan
B3D3E1


3
meluahkan perasaan mengikut situasi dan kepada individu-individu yang sesuai
B3D4E1


3
menyatakan asas keperluan emosi
B3D4E2


3
menghormati ahli keluarga/penjaga, memahami hubungan serta mampu menceritakan keistimewaan diri sendiri dan ahli dalam keluarga
B3D5E1


3
mengenal pasti penyakit  berjangkit yang berkaitan dengan kulit, tangan, kaki, mulut, demam selsema dan jangkitan cacing
B3D6E1


4
menjelaskan akibat jika tidak prihatin terhadap penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan
B4D1E1


4
mengenal pasti ciri-ciri ubat yang boleh membahayakan kesihatan
B4D2E1


4
menjalin hubungan dan memahami batas hubungan dengan ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain
B4D3E1


4
mengenal pasti perbuatan buli, pembuli dan mangsa
B4D3E2


4
memahami kuman sebagai organisma berbahaya
B4D4E1


5
mengamalkan penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan dan memastikan aspek ini juga menjadi amalan keluarga, rakan sebaya dan individu lain
B5D1E1


5
boleh mengingatkan diri, keluarga, rakan sebaya dan individu lain  akan kepentingan ubat dan akibat penyalahgunaannya
B5D2E1


5
menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut preskripsi
B5D2E2


5
menyuarakan dan membezakan antara kehendak dan keperluan
B5D3E1


5
menerangkan cara kuman dan penyakit berjangkit merebak
B5D4E1


6
menceritakan cara-cara mengawal kuman dan penyakit berjangkit daripada merebak 
B6D1E1


6
menunjukkan cara memohon bantuan ketika keluarga, rakan sebaya dan individu lain mengalami masalah kesihatan, kecederaan dan kecemasan
B6D1E2


6
mengamalkan sikap kerjasama dan berkongsi
B6D2E1


6
bertindak dengan cara yang positif untuk menghadapi dan menangani buli
B6D2E2